Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 27 October 2010

โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษวัด (คาทอลิก)- CatholicID

free download Catholic resume..
Thanuphol Catholic zone Download

CatholicID V3.0 เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า (600x800) ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษวัด (คาทอลิก) CatholicIDV3.zip

Update to CatholicID V 4.1 สำหรับผู้ที่ใช้ CatholicID v3 อยู่แล้ว ตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นเหมาะกับเครื่องคอมพิวเคอร์รุ่นใหม่ (768x1024 หรือสูงกว่า) ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษวัด (คาทอลิก) CatholicIDV4.1.rar

CatholicID V4.1 สำหรับผู้ใช้โปรแกรม CatholicID กับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (768x1024 หรือสูงกว่า) ที่ยังไม่เคยให้ Version เก่า ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษวัด (คาทอลิก) CatholicID V4.1.zip

CatholicID V4.2 สำหรับผู้ใช้โปรแกรม CatholicID กับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (768x1024 หรือสูงกว่า) ที่มีฐานข้อมูลใน Versiom 4 อยู่แล้ว ใน Version 4.2 เพิ่มการค้นหาพ่อ/แม่อุปถัมภ์ในศีลต่างๆ และเพิ่มการถ่ายโอนข้อมูลไปเป็นไฟล์ Excel (การโอนข้อมูลเป็น Excel ยังไม่สามารถใช้กับ Windows Vista) ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษวัด (คาทอลิก) ได้ที่นี่
CatholicID V4.2.zip
Refer to http://thanuphol.net/Download.html

โปรแกรมเก็บข้อมูลรายบุคคลของสัตบุรุษคาทอลิกที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เพื่อใช้กับวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ต่อมาได้รับความสนใจจากหลายวัด จึงขอนำไปทดลองใช ้และได้ให้ข้อเสนอแนะหลายประการแก่ผู้พัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในงานอภิบาลสัตบุรุษ

ขณะนี้เวอร์ชั่นใหม่ ( Version 4.0 ) ปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน้าจอ 1024 x 768 ใส่ข้อมูลได้ครบถ้วน อ่านง่าย รูปแบบในการค้นหาง่ายขึ้น พิมพ์เอกสารได้หลากหลาย สะดวกในงานอภิบาล พร้อมทั้งมี Preview ก่อนการพิมพ์ สามารถบันทึกเอกสารที่จะพิมพ์เป็น PDF เพื่อใช้ส่ง E_mail ได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้ Download แล้ว โดยผู้ที่ใช้โปรแกรม Catholic IDเวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นไปสามารถนำไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูลเดิมได้ทันที หากท่านพบข้อขัดข้องในการใช้งาน หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อผู้พัฒนาได้ที่
E_mail : thosapol@thanuphol.com หรือ 081-4815-5199

อ้างอิง http://thanuphol.net/

CatholicID V4.3
สำหรับผู้ใช้โปรแกรม CatholicID เหมาะกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (768x1024 หรือสูงกว่า) ที่ยังไม่เคยใช้ CatholicID Version เก่ามาก่อน ในไฟล์นี้จะประกอบด้วย

1. ตัวโปรแกรม (Catholicv4.3.exe)

2. ดาต้าเบส (Catholici.mdb)

3. ตัวอย่างรูปที่อยู่ใน โฟเดอร์ Picture (ห้ามเปลี่ยนชื่อโฟเดอร์)

วิธีนำไปใช้
1. ให้แตกไฟล์ที่ Download (CatholicIDv4.3.exe) แล้วนำทั้งโฟเดอร์ไปวางใน hard disk ที่ต้องการ
(แนะนำให้เก็บไว้ใน Drive D:/)

2. ทำ Shortcut จากไฟล์ CatholicIDv4.3.exe ไปไว้บนเดสท๊อป เพื่อสะดวกในการใช้งาน Download : CatholicID V4.3.zip
อ้างอิง http://josephbanpong.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Aversion-43-with-database&catid=65%3A2010-08-23-10-54-31&Itemid=31

โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษ(คาทอลิก)
โปรแกรมเก็บข้อมูลสัตบุรุษ(คาทอลิก)

โปรแกรม Catholic ID ได้พัฒนามาเกือบ 10 ปีโดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยีมาช่วยงานด้านการอภิบาลสัตบุรุษ ช่วยให้พระสงฆ์ทำงานได้สะดวกขึ้นเช่นอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์ที่รับตำแหน่งใหม่
สามารถทำความรู้จักสัตบุรุษ ชื่อบิดา มารดา พ่อแม่ทูนหัว รายชื่อบุตร วันเกิด e-mail พร้อมรูปถ่าย ฯลฯสามารถพิมพ์เอกสารรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ได้รวดเร็ว
สามารถสรุปข้อมูลการเกิด รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ การแต่งงาน การตาย ฯลฯ ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการสามารถค้นหาว่าในแต่ละวันเป็นวันเกิดของสัตบุรุษท่านใดบ้าง
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมกันได้หลายเครื่องทั้งขณะเพิ่มข้อมูลและค้นหา (LAN)
สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงวัดต่างๆ และสัตบุรุษรายคนสามารถพิมพ์แจ้งโยกย้ายการสังกัดวัดของสัตบุรุษ พร้อมทั้งเก็บประวัติการย้าย
สามารถพิมพ์แจ้งการแต่งงานกลับไปยังวัดต้นสังกัดได้ พร้อมทั้งเก็บประวัติการแต่งงานอย่างละเอียดสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นได้ตามความเหมาะสม

Version4.3 ได้แก้ไขข้อบกพร่องดังนี้
1. เพิ่มการแนะนำการใช้โปรแกรมด้วยการแสดงข้อความสั้น (Hint)
2. แก้ไขการกดปุ่มเพิ่มข้อมูลให้ถูกต้อง
3. แก้ไขระบบการย้ายวัดที่สังกัด พร้อมเก็บประวัติการย้าย

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับงานอภิบาลสัตบุรุษคาทอลิกเท่านั้น มิได้มุ่งหวังประโยชน์ทางการค้าใดๆ
ขอให้ผู้ที่ Download โปรแกรมไป ใช้โปรแกรมนี้ตามวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาเท่านั้น

ท่านที่มีข้อแนะนำหรือสงสัยการใช้โปรแกรมสามารถติดต่อได้ที่' )
;//-->pol_thanu@hotmail.com' );//-->อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท
แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน' );//-->

1.Version 4.3 with database (for new user)

2.Version 4.3 (Upgrade) สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้ว
Upgrade to CatholicID V 4.3 สำหรับผู้ที่ใช้ CatholicID เวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้ว เหมาะกับเครื่องคอมพิวเคอร์รุ่นใหม่ (768x1024 หรือสูงกว่า) โดยนำไฟล์ที่ Download ได้นี้ไปบันทึกในโฟเดอร์เดิม แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือทำ Shortcut ไว้บนเด็สท๊อปเพื่อสะดวกในการใช้งาน
Download : โปรแกรมทะเบียนสัตบุรุษ CatholicIDV4.3.exe
Version 4.3 (Upgrade) สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้ว

อ้างอิง http://josephbanpong.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Aversion-4&catid=65%3A2010-08-23-10-54-31&Itemid=31

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God