Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 11 October 2010

รักนั้น..ต้องอดทน

รักนั้น..ต้องอดทน

สำหรับฉัน คนที่รักกันต้องมีความอดทนอย่างมากมาย
เนื่องจากคนเราแตกต่างกัน และน้อยมากที่คนเราจะชอบความเป็นตัวตนของคนรักไปทุกอย่าง
มันก็ต้องมีบ้าง อย่างน้อยหนึ่งประการที่เรารู้สึกไม่ชอบ...เพราะคนเราแตกต่าง
คนที่เป็นคู่รัก ความไม่ชอบในซึ่งกันและกันนั้นคงมีปริมาณน้อยกว่าแน่นอน
แต่เราก็ต้องยอมรับว่า บางทีเราก็ไม่สามารถแก้ไขคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้
แม้จะด้วยอานุภาพของความรักก็ตาม...
ด้วยเหตุนี้ รักจึงต้อง "อดทน"

ความอดทนจะทำให้เราไม่ตำหนิติเตียนคนรักให้เสียใจ
เพราะบางครั้ง สิ่งที่เราติเตียนนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แก้ไขไม่ได้ แต่เราเพียง "ไม่ชอบ"
ความอดทนจะทำให้เราต่างก็รักษาตัวตนอันแท้จริงเอาไว้
ให้เรารักคน ๆ นั้น ในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็น
ไม่ต้องเสแสร้ง ทำมารยาใด ๆ ที่จะทำให้ความบริสุทธิ์ของความรักเสื่อมเสียไป
รักจึงอดทน...อดทนต่อความไม่ชอบอันน้อยนิด และอดทนอย่างมีเหตุผล
เพื่อให้ความรักอันยิ่งใหญ่...ได้คงอยู่และสวยงามต่อไป

Refer to http://catholicchula.spaces.live.com/blog/cns!B02D5EF87024C932!278.entry

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God