Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 1 February 2010

คำถามคริสต์ศาสนาโดยสังเขป 1

รวมคำถามเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาโดยสังเขป

ใครเป็นผู้สร้างโลก?
เทวดากับมนุษย์ ผิดกันอย่างไร?
ลูซีแฟร์ กับมีคาแอล คือใคร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำอะไรแก่เทวดา 2 พวกนั้น?
ในฟากฟ้า พระเป็นเจ้าทรงสร้างอะไรบ้าง?
สิ่งมีชีวิตต่างๆ นอกจากมนุษย์ทำไมจึงดีขึ้นหรือเลวลงไม่ได้?
มนุษย์มีร่างกายและจิตใจเพื่ออะไร?
พระผู้เป็นเจ้าห้ามอาดัมมิให้ทำอะไร?
ทำไมปีศาจจึงอิจฉาอาดัมและเอวา?
ปีศาจลวงเอวาอย่างไร?
เมื่ออาดัมและเอวาทำผิดแล้วรู้สึกอย่างไร และทำอย่างไร ต่อไป?
เมื่อกินผลไม้แล้ว อาดัมและเอวาแก้ตัวอย่างไรบ้าง?
“สตรีจะเหยียบหัวงูให้บี้แบน” หมายความว่าอย่างไร?
พระผู้เป็นเจ้าลงโทษเอวาอย่างไร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสลงโทษอาดัมว่าอะไร?
กาอินและอาแบลเป็นใคร?
ทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานอาแบล?
กาอินทำอะไรน้อง? ทำไมจึงทำเช่นนั้น?
อะไรเกิดขึ้นกับกาอินต่อจากนั้น?
เมื่ออาดัมและเอวาตายแล้ว มนุษย์ประพฤติตัว อย่างไรบ้าง?
พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งให้โนอาห์ทำอะไร?
เมื่อโนอาห์เข้าไปอยู่ในเรือแล้ว เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง?
รุ้งกินน้ำเป็นสัญญาว่าอะไร?
คำ บุตรของโนอาห์ ได้ประพฤติอย่างไร?
ลูกหลานของโนอาห์ ได้หลงประพฤติเหลวไหลอย่างไร?
ลูกหลานของโนอาห์ ได้แยกจากกันไปอยู่ที่ไหนบ้าง?
เมลคีเซเด็คกราบทูลอะไรต่อพระผู้เป็นเจ้า และหมายถึงอะไร?
โลธ (ล็อธ)เป็นใคร?
ทำไมเขาเลือกไปทางทิศตะวันออก?
ทำไมพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงกรุณาต่อห้าเมืองเหล่านั้น?
ทำไมภรรยาของล็อธถูกลงโทษ?
พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลองอับราฮัมอย่างไรบ้าง?
อิสอัคถามบิดาว่ากระไร?
เมื่อถึงยอดเขาโมเรียแล้ว อับราฮัมทำอะไรบ้าง?
อิสอัคเป็นรูปแบบของใครบ้าง?
เอเซา (เอซาว) ขายอะไรแก่ยาโคบ?
ยาโคบรับพรมาได้อย่างไร?
ทำไมเอเซา (เอซาว)จึงโกรธยาโคบ?
ยาโคบได้ฝันเรื่องอะไร? และมีความหมายว่าอะไร?
เหตุใดพวกพี่ๆ ของโยเซฟจึงอิจฉาน้อง?
โยเซฟฝันเห็นอะไร?
พวกพี่ทำอย่างไรแก่โยเซฟ?
โยเซฟเป็นรูปแบบถึงใคร?
โยเซฟถูกขายให้แก่ใคร?
โยเซฟพูดกับภรรยาปูติฟาร์ (โปติฟาห์) ว่าอะไร?
ปูติฟาร์(โปติฟาห์) ทำอย่างไรกับโยเซฟ?
โยเซฟทำนายฝันให้ข้าราชการสองคนฟังว่ากระไร?
พระเจ้าฟาโรห์ ฝันเห็นอะไร?
โยเซฟ ทำนายฝันว่ากระไร?
พระเจ้าฟาโรห์ ทรงประทานเกียรติยศแก่โยเซฟอย่างไรบ้าง?
เมื่อโยเซฟ ได้เป็นมหาอุปราชแล้ว ได้ทำอะไร?
ยอแซฟ(มหาบุรุษโยเซฟ) สั่งพวกพี่ชายให้ทำอะไร?
ยาโคบพูดกับโยเซฟว่ากระไร?
ยาโคบก่อนจะตายทำนายไว้ว่าอย่างไร?
โยเซฟก่อนจะตายให้ลูกหลานสัญญาว่ากระไร?
ชาวอิสราเอล คือ ใคร?
ทำไมฟาโรห์แห่งประเทศอียิปต์จึงทารุณต่อชาวอิสราเอล?
มารดาของโมเสสทำอะไร?
โมเสสรอดได้อย่างไร?
โมเสสเมื่ออยู่ในพระราชวังทำอะไร?
เมื่อโมเสสอายุ 40 ทำอะไร?
พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้โมเสสทำอะไร?
โมเสสทำอะไร? ชาวอิสราเอลจึงเชื่อว่า เป็นผู้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า?
โมเสสกับอาโรนไปเฝ้าพระราชา เพื่ออะไร?
โมเสสทำอะไรต่อหน้าพระราชา?
โมเสสทำอัศจรรย์อะไรบ้าง?
โมเสสทูลพระราชาว่าอะไร?
โมเสสสั่งให้ชาวอิสราเอลทำพิธีปัสกาอย่างไร?
ในวันที่ 14 มีเหตุอะไรเกิดขึ้น?
ปัสกา หมายถึงอะไร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลอย่างไรบ้าง?
เหตุใดกองทัพอียิปต์จึงไล่ติดตามพวกอิสราเอล?
เมฆช่วยชาวอิสราเอลอย่างไร?
ชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงได้อย่างไร?
ใครเป็นผู้รับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องนี้?
พระเป็นเจ้าทรงมอบพระบัญญัติที่ไหน?
ชาวอิสราเอลทำผิดหนักอย่างไร?
หินพระบัญญัติแตก หมายความถึงอะไร?
พระบัญญัติ 10 ประการมีอะไรบ้าง?
หีบพระบัญญัติคืออะไร?
ในหีบพระบัญญัติมีบรรจุสิ่งใดบ้าง?
มันนาหมายถึงอะไร?
หีบพระบัญญัติหมายถึงอะไร?
โยชูวา (โยชัว) ตีเมืองเยริโก ได้อย่างไร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยแซมสันอย่างไร?
ทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงทิ้งแซมสัน?
แซมสัน (แซมซั่น) ตายอย่างไร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงประจักษ์มาแก่ซามูแอลอย่างไร?
ใครเป็นกษัตริย์ องค์แรกของชาติอิสราเอล?
เมื่อซามูแอลโตขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเป็นอะไร?
ทำไมซาอูลถูกเลือกเป็นกษัตริย์?
หนุ่มดาวิดได้ทำอะไรที่สำคัญ?
พระเจ้าซาอูลเห็นดาวิดเป็นอย่างไร?
พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาอะไรกับดาวิด?
ดาวิดมีความสามารถอะไรบ้าง?
ซาโลมอนได้ทำอะไรที่สำคัญ?
พระเป็นเจ้าทรงโปรดอะไรแก่ซาโลมอน?
ทำไมชาติอิสราเอล แบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม?
พระผู้ไถ่ได้บังเกิดในตระกูลอะไร?
มหาบุรุษโทเบีย(โทบิต) เป็นตัวอย่างดีอย่างไร?
เทวดาช่วยลูกชายโทเบียอย่างไร?
ทำไมมหาบุรุษโยบต้องตกทุกข์ได้ยาก?
ประกาศก คือ ใคร?
ประกาศกทำนายอะไรบ้าง?
ชาวอิสราเอลเข้าใจ คำทำนายอย่างไร?
ทำไมดาเนียลจึงถูกทิ้งไว้ในกรงสิงโต?
ใครช่วยทั้งสามคนให้พ้นจากไฟ?
หลังจากกลับจากแดนเนรเทศแล้ว ชาวยูดาห์ทำอะไร?

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God