Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 20 January 2010

รวมลิงค์โหลดวีดีโอศาสนาคริสต์

รวมลิงค์โหลดวีดีโอศาสนาคริสต์
Download Thai Catholic Catechism VDO Movies

รายการ "แสงธรรม"
รายการโทรทัศน์ศาสนาคริสต์(คาทอลิก)

เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันพระคัมภีร์ , สังคมคาทอลิก
http://76135eda.linkbucks.com/

เรื่องราววันคริสต์มาส Chrismas Story
http://676aa9ed.linkbucks.com/

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ,ดินแดน, วัฒนธรรมตอน 1
http://b5d1c1b8.linkbucks.com/

เหตุผลที่พระเยซูเจ้าบังเกิดมาท่ามกลางความยากลำบาก, ดินแดน วัฒนธรรม ตอน 2
http://6bd145b4.linkbucks.com/

งานมหกรรมการศึกษาคาทอลิกเฉลิมพระเกียรติ
http://9b28f2ba.linkbucks.com/

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ นายชุมพาบาลแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
http://c700803f.linkbucks.com/

40 วันของเทศกาลมหาพรต (คาทอลิกถือศีล), ความเป็นมาของสังฆมณฑลนครราชสีมา
http://3abcc1a8.linkbucks.com/

นิทานเปรียบเทียบเรื่อง บิดาผู้ใจดี
เรื่องน่ารู้วันพุธรับเถ้า
แสวงบุญ 9 วัดของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
http://039fbfa2.linkbucks.com/

วันอาทิตย์ใบลาน
ขั้นตอนการเรียนรู้ในการเป็นคริสตชน(คาทอลิก)
http://c2f5ab53.linkbucks.com/

วันฉลองพระเมตตา
ความเป็นมาของ YCS
การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช และ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์(วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์)
http://303737c4.linkbucks.com/

ข้อคิดจากเรื่องพี่น้องตระกูลไรท์
สมาธิกับการภาวนา
25 ปีของการเป็นสงฆ์(คาทอลิก)
http://2b343ba1.linkbucks.com/

วันสมโภชพระจิตเจ้า
ความเป็นมาของสังฆมณฑลนครสวรรค์
http://ab218060.linkbucks.com/

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิต
ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
http://19597cb5.linkbucks.com/

เรื่องราวของนักบุญยอห์น บัปติสต์
ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
http://222cf2df.linkbucks.com/

จดหมายจากประกาศกอิสยาห์
เรื่องราวการแพร่ธรรมในประเทศไทย
http://7beea697.linkbucks.com/

การต้อนรับเพื่อน ผู้คนเปรียบได้กับการต้อนรับพระเยซูเจ้า
เครื่องยศของพระสังฆราช(คาทอลิก)Bishop
http://ba85bd96.linkbucks.com/

วันสื่อมวลชนสากล
พระสังฆราช ปัลเลอกัวซ์ นักพิมพ์และนักเขียน ตอน 1
http://1bc96308.linkbucks.com/

ชีวิตที่ทวนกระแสโลก
พระสังฆราช ปัลเลอกัวซ์ นักพิมพ์และนักเขียน ตอน 2
http://1458614b.linkbucks.com/

ความสุภาพและความถ่อมตน
ความเป็นมาของวัดเซนต์หลุยส์
เรียนที่จะรักและรักที่จะเรียนรู้
http://82c4b84d.linkbucks.com/

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า
คณะภคินีอัสสัมชัญ
การประชุมสหพันธ์ภาพพระสงฆ์คาทอลิกในเอเชีย
http://739535bd.linkbucks.com/

อย่ามีใจกับข้าวของ เงินทอง วัตถุ
อาลัยคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์
เด็กๆและสื่อมวลชนงานท้าทายด้านการศึกษา
http://a7175dbd.linkbucks.com/

ตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ
หลากหลายเสียง หนึ่งพันธกิจ คือสันติภาพ
http://ca43659d.linkbucks.com/

พระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรา
ภาวะโลกร้อนในทัศนะของคาทอลิก
http://edbf95d4.linkbucks.com/

พฤศจิกายน ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ
ภาวะโลกร้อน
สังคมคาทอลิก
http://a28dc759.linkbucks.com/


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรคาทอลิกไทย
http://cd5f0502.linkbucks.com

ภาพยนต์ ชีวประวัติของบุญราศีนิโคราส บุญเกิด กิจบำรุง
น้ำรำลึกพระกรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
http://2350377f.linkbucks.com

ความเป็นมา 40 วันเทศกาลมหาพรต
เบตงยังคงโอเค
http://ea23e330.linkbucks.com

พระวาจาสู่ชีวิต
สมโภชการเข้ารับสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ครบรอบ 25ปี
http://7d57bfb0.linkbucks.com

มรรคาศักดิ์สิทธ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
150 ปีแห่งการประจักษ์มาต่อหน้า St.Bernadette
เปิดและเสกวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน จ.พังงา
http://677041b6.linkbucks.com

พระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า
การรับพระคุณการุณ์ครบบริบูรณ์
พระวาจากับชีวิตคริสตชน
http://6e899d9f.linkbucks.com

เหตุการณ์จำลองพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า
http://277cd9cf.linkbucks.com

การรำพึงถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งสร้าง
คุณพ่อไมเกิ้ล เซ C.Ss.R
http://cf8c075e.linkbucks.com

100ปี วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ยโสธร
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
http://7c06ae0f.linkbucks.com

เตรียมงานชุมนุมเยาวชนโลก 2008
สัมมนาอบรมผุ้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 10
http://2898a904.linkbucks.com

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God